Kontakt

Welsh Corgi Club Slovakia

Tajomníčka klubu

JUDr. Anna Rumplová

Homolova 12

841 02 Bratislava

mobil: 0903 769 036

e-mail: wccs.tk@gmail.com

--------------------------------------------------------

Informácie o šteňatách podáva poradkyňa chovu, tajomníčka klubu alebo sa môžete informovať priamo u overených chovateľov z nášho klubu:

chovná stanica:
Dream of youth  - Welsh corgi pembroke
 Ice Diamond of Welsh - Welsh corgi cardigan
Urban corgis - Welsh corgi pembroke